وارد کننده مواد پیشرفته در مهندسی عمران
1- مواد افزودنی برای بتن های پیشرفته
2- مواد تعمیری، آب بندی و حفاظتی بتن مسلح
3- انواع الیافهای فلزی و پلیمری
و ...

بدلیل ضرورت انتقال مواد و تکنولوژیهای پیشرفته، در مهندسی عمران از اقصی نقاط دنيا به كشور ايران نیاز به ایجاد تشکیلاتی به شرح ذیل است :
1- وجود شرکتی در خارج از ایران عموماً در یک کشور اروپائی جهت شناسائی مواد و تکنولوژیهای پیشرفته ؛
2- وجود شرکتی در کشورهائی نظیر ترکیه و امارات جهت انتقال آسان مواد به آن کشور ؛
3- وجود شرکتی در یکی از مناطق آزاد ایران جهت انتقال مواد به آنجا و در صورت لزوم تسهیل در ارسال مواد به سایر کشورها و بداخل ایران .
شرکت کاسپین بتون از طریق گروه شرکتهای ذیل می تواند هر مواد پیشرفته در مهندسی عمران را براحتی به ایران منتقل نماید.
این گروه شرکتها شامل:
1- شرکت UK Construction Technologies، تأسیس شده در کشور انگلستان ...