مواد و روش های پیشرفته در :
تعمیر
آب بندی
حفاظت
تقویت
در پل های بتنی و سنگی در راه آهن

با هدف : کاهش هزینه های اجرایی به میزان حداقل 25%
افزایش سرعت عملیات اجرایی
حفظ نمای ظاهری پل های سنگی
افزایش دوام

تولیدکنندگان : Sbd - Helical - Canvas - UK Construction - Kimia - Isomat - Cortec

ارائه دهندگان :
گروه مشارکت
شرکت ساختمانی بتون پاش
شرکت کاسپین بتون

ارائه خدمات جنبی :
انجام خدمات NDT
کمک در طراحی و انتخاب ماده مناسب مورد نیاز
ارائه روش های به کاربری مواد به همراه اعزام سوپروایزر به کارگاه و انجام آزمایشات کنترل کیفیت با NDT
در اختیار گذاشتن اکیپ اجرایی با تجربه 20 ساله برای کمک در عملیات اجرایی با تجهیزات لازم
ارائه بیمه نامه تضمین کیفیت مواد به مدت ده سال

سه روش پیشرفته در تعمیر و تقویت پل های بتنی و سنگی در راه آهن :
1- تعمیر پل های بتنی به روش MCI و تقویت با تسمه های فلزی و ترکیبی از FRP
2- تعمیر و تقویت پل های طاقی سنگی با تسلیح داخلی
3- تقویت دال پل های زیرخاکی با فروسیمان

1- تعمیر پل های بتنی به روش MCIو تقویت با تسمه های فلزی و ترکیبی از FRPمصالح مورد نیاز :
MCI ، VPCI ، UK Monofix FB2 حاوی MCI ، چسب هیبریدی
هزینه مصالح : به ازای هر متر مربع از عرشه 9500000 ریال

2- تعمیر و تقویت پل های سنگی به روش تسلیح داخلی

مزایا :
ظاهر سازه تغییر نمی کند

مصالح مورد نیاز :
ملات درزبندی به نام UK MonofixFB3
ژل تزریقی به نام Betonfix 200
آرماتورهای ویژه با مقاومت کششی 11000 kg/cm
به همراه چسب هیبریدی
Pad ارتعاش گیر
پتوی بتنی جهت آب بندی دال
هزینه مصالح به ازای هر متر مربع عرشه 17500000 ریال

3- روش فروسیمان برای تسلیح دال پل های مرطوب و گسیختگی زیاد

ملات مسلح به مفتول های مقاوم و نازک به استناد ACI 549.1R که به نام فروسیمان معروف است

مصالح مورد نیاز :
لتیس پانل
آرماتور
VpCI
ملات اصلاح شده با پلیمر
بتن VpCI ( دوغاب سیمان + ماسه ریز + افزودنی ADVA Gel ) با مقاومت مورد نیاز
هزینه مصالح برای هر متر مربع عرشه 8000000 ریال

روش پيشرفته تعمير و تقویت سازه هاي بتني مسلح با تكنولوژي MCIو تقویت با تسمه های فلزی و ترکیبی از FRPبه استناد ACI212-3R-10

اصولاً در پروژه هاي تعمير سازه هاي بتني هزينه عمده مربوط به تخريب بتن روي آرماتورهاي خورده شده و جايگزيني آن با ملاتهاي تعميري است. در روشهاي معمول تعمير جهت ايجاد پوشش هاي حفاظتي روي آرماتورهاي خورده شده و در زير پوشش بتني ناچاراً بتن تخريب و سپس بعد از حفاظت آرماتور با ملاتهاي تعميري مجدداً پوشش داده مي شود .
با توجه به قيمت نسبتاً بالاي ملاتهاي تعميري كه عمدتاً وارداتي هستند اين روش مستلزم صرف هزينه و وقت بيشتري است. در مقابل استفاده از تكتولوژي MCI به شرح ذيل باعث كاهش 60% ميزان تخريب بتن و جايگزيني آن با ملاتهاي تعميري است. در روش MCI فقط قسمتهاي گسيخته شده بتن كه عمدتاً داراي پتانسيل خوردگي كمتر از -350mV هستند تخريب و در بقيه قسمتها نيازي به برداشتن بتن از روي آرماتور و تعمير مجدد آن نيست چون با اجراي MCI كه يك بازدارنده خوردگي از نوع آلي است ماده بداخل بتن نفوذ و به دور آرماتور رسيده و آن را حفاظت مي كند.

MCI چيست؟

MCI يا Migrating Corrosion inhibitor يك بازدارنده خوردگي آرماتور از نوع آلي است كه در صورت اختلاط به بتن يا ملات بدور آرماتور حركت و باعث ايجاد يك لايه حفاظت مولكولي روي آن مي گردد و پايه آن آمينه كربوكسيلات است كه در ACI212-3R-10 استفاده از آن توصيه شده است .
MCI هم آرماتور و هم بتن را محافظت مي كند و بر دو قسمت آندوكاتد موثر است. پروژه هاي متعددي در دنيا و ايران از جمله ساختمانهاي پنتاگون در امريكا- برج هاي خليفه و پرنسس در دوبي، پلهاي راه آهن در چين- بندر در روسيه – برج مراقبت فرودگاه اسپانيا - 15 فقره پل در راه آهن ايران با اين روش احداث، تعمير و حفاظت شده اند و استفاده از آن از طرف دفتر فني سازمان برنامه و بودجه در چند پروژه به تصويب رسيده است .

 مراحل تعمير با تكنولوژي MCI
تخريب بتن هاي گسيخته شده
زنگ زدائي از آرماتورو حفاظت آن با VpCI Corverter يا SoluzioneRuggine
تعمير بتن با UK Monofix FB2 حاوي MCI
تعمير ترك ها با EP-IN ودر صورت شوره زدگي با بخيه زني
اجراي MCI روي كليه سطوح تعمير شده و نشده در نقاطي كه پتانسيل خوردگي كمتر از mV150- است .  UK Plate تسمه هاي فلزي حفاظت شده با VPCI يا Sulozion Ruggin و چسب هيبريدي

استفاده از تسمه هاي فلزي بعرض cm6 و ضخامت mm5 وحفاظت شده با VPCI يا Sulozion Ruggin به همراه چسب هيبريدي که در تقويت هاي خمشي از نظر فني و اقتصادي نسبت به تسمه الياف كربن ارجحيت دارد.
هزينه هرمترطول تسمه شامل:
تسمه و ماده حفاظتی و چسب هیبریدی
هزینه به قرار هر متر طول 000,500 ریالتوضيح1: بهتر است جهت افزايش عمر بهره وري سازه MCI دركل سطوح سازه اجرا شود .
مزاياي روش فوق نسبت به روش هاي عمومي تعميرات :
كاهش هزينه تعميرات و تقویت بميزان حداقل 25%
تسهيل در اجرا بدليل كاهش حجم عمليات تخريب بتن
افزايش دوام پروژه تعميراتي بدليل كنترل خوردگي آرماتور در كليه نقاط سازه
توضيح2: (خيلي مهم) در نصب سيستم هاي FRP بايستي دو پديده مهارشوند :
روند خوردگي در آرماتور در زير سيستم FRP
وجود رطوبت در بستر سيستم FRP

روشهاي مهار:
براي مهار ادامه خوردگي از MCI و براي حذف رطوبت از ماده UK MonofixFB3 استفاده ميشود بطوريكه نخست MCI اسپري و پس از آن يك لايه 1-0/5 سانتيمتري UK MonofixFB3 و سپس ساير عمليات به شرح بالا اجرا مي گردند .

تعمیر ، آب بندی ، حفاظت و تقویت پل های سنگی به روش تسلیح داخلی

اصولا پل های سنگی به دلیل قدیمی بودن معماری خاص آن ها نیاز به حفظ نمای ظاهری دارند و و لذا هر نوع عملیات تعمیر و تقویت بایستی بدون دخل و تصرف در نمای ظاهری آن ها باشد .
از این رو در تعمیر و تقویت از روش تسلیح داخلی شامل مراحل ذیل استفاده می شود :* تعمیر
1- تعمیر درزها با ماده UK MonofixFB3
2- ایجاد شبکه تزریق آب برای شستشوی ملات های گسیخته شده داخلی سازه
3- تزریق آب با فشار حداکثر 4 اتمسفر برای شستشوی ملات های درونی
4- تزریق ژل پایه سیمانی به نام Betonfix 200 به داخل آن برای جایگزینی ملات های شسته شده

* تقویت
1- ایجاد شبکه شیار بصورت متقاطع در طول ، عرض و عمق
به فواصل محاسبه شده
2- نصب آرماتورهای با مقاومت کششی 11000 kg/cm
3- تزریق چسب هیبریدی دور آن
در مواقعی می توان با نصب pad های ارتعاش گیر تلفیقی از pad و تسلیح داخلی استفاده نمود .

* آب بندی عرشه
1- برداشتن بالادست
2- اصلاح زهکش ها
3- نصب CC در دور زهکش ها
4- اجرای ممبرین مایع روی سطح عرشه

* حفاظت سطوح سنگی
اسپری سیلر بی رنگ روی سنگ

* روش فروسیمان برای تقویت دال پل های زیرخاکی دارای رطوبت و یا گسیختگی زیاد
در دال های زیرخاکی به دلیل نفوذ آب عموما خوردگی آرماتور شدید بوده و لذا گسیختگی در بتن زیاد است بطوریکه نصب FRP بر اساس آئین نامه ها امکان پذیر نیست و لذا استفاده از تکنولوژی فروسیمان به شرح ذیل راه حل خواهد بود :

1- شستشوی شیمیایی سطح بتنی
2- نصب آنکر به فواصل محاسبه شده
3- نصب لتیس پانل به صورت قوسی و متصل به آنکرها به همراه آرماتور مورد نیاز طرح که روی لتیس پانل نصب می شود .
4- شات کریت با ملات مقاوم ریزدانه یا اجرای آن با دست روی لتیس پانل
5- تزریق بتن RPC مابین لتیس پانل و دال موجود


توضیح 1 : در دهانه های بزرگ می توان کلیه ضخامت لتیس پانل را (حدود 12 سانتیمتر) با شات کریت اجرا نمود .
توضیح 2 : در صورت خرابی بیش از حد دال می توان از ظرفیت دال موجود در باربری صرفنظر کرد .لتیس پانل برای اجرای گالریعملکرد سازه ای لتیس پانل مطابق استانداردهای:آزمایشات بررسی عملکرد کامپوزیت